مجموعۀ قسطی کالا، از سال 1388 در زمینۀ فروش قسطی لپ تاپ، همکاری خود را با ادارۀ باز نشستگی آموزش و پرورش شهرستان تهران آغاز نمود. در تداوم این همکاری و با توجه به رویۀ کاری قسطی کالا، و خصوصاً این رویه، که برای فروش قسطی به این گروه از عزیزان، هیچ گونه مدرکی به عنوان ضمانت دریافت نمی گردد، دایرۀ محصولات درخواستی مشتریان روز به روز گسترده تر گردید.
از سال 1392 سایت قسطی کالا طراحی گردید تا مشتریان محترم قسطی کالا در ارتباط گسترده تر و ملموس تری با قسطی کالا باشند و نیز از طریق فرم های مختلف بتوانند ارتباط بیشتری با کارشناسان قسطی کالا داشته باشند و بحمدا... در تداوم این کار توانسته ایم رضایت مشتریان خود را برآورده نمائیم.

همچنین، با توجه به درخواستهای مکرر سایر هموطنان در سراسر ایران، در پی آن هستیم که هم با توجه به شیوۀ کاری قسطی کالا، نمایندگان فروشی در سایر استانها و شهر ها دایر نمائیم و هم طیف گسترده تری از هموطنانمان بتوانند از قسطی کالا، خرید قسطی داشته باشند.

در حال حاضر، فرهنگیان شهرستان پاکدشت نیز از طریق نمایندگی قسطی کالا در پاکدشت می توانند از قسطی کالا خرید قسطی داشته باشتند، همچنین کارمندان مختلف ادارات دولتی، که ادارات متبوعشان قرارداد با طرح سبا داشته باشند نیز در زمرۀ مشتریان قسطی کالا هستند.

و نیز، دارندگان حکمت کارت، بیمۀ ملت و ... نیز منتظر اخبار نوید بخش قسطی کالا باشند.

تلاش مجموعۀ قسطی کالا این است که با ادامۀ منطقی روال کاری خود، روز به روز خدمات فروش قسطی خود را گسترش دهد و قطعاً در این راه به راهنمایی هموطنان خود نیاز مند است.

انشاء ا...