به قسطی کالا خوش آمدید

مشتری گرامی لطفاً توجه نمائید.
قسطی کالا برای فروش قسطی، فقط به گروههای خاصی می تواند خدمات قسطی ارائه دهد. برای آگاهی از مشتریان قسطی کالا از لینک زیر استفاده نمائید.
شرایط خرید از قسطی کالا