مشتری محترم لطفاً توجه کنید.

سایت قسطی کالا به هیچ وجه فروش قسطی به صورت آزاد ندارد. مشتریان قسطی این سایت در حال حاضر، بازنشستگان فرهنگی شهر تهران، فرهنگیان شهرستان پاکدشت، دارندگان کارت اعتباری بیمه ملت، دارندگان کارت سبا و کارمندان رسمی ادارات شهر تهران به صورت چکی منوط به داشتن شرایط مندرج در سایت هستند. در صورتیکه شما دارای شرایط خرید نیستید، عودت مبلغ واریزی شما منوط به طی مراحل اداری می باشد.

شرایط خرید را از این لینک ببینید.

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.
بازگشت به فروشگاه