آ یا قبول ضمانت قیمت در خصوص کلیۀ کالا ها، در بازار ما که سالهاست تحت کنترل قیمت گذاری درستی نیست، ادعایی درست است. خصوصاً کالاهای وارداتی. همچنانکه اکثر مسئولات سیاست گذاری بازار بارها اعلام نموده اند، به علت اینکه در بازار ایران، بخش وسیعی از کالاها، از کانالهای غیر قانونی وارد بازار می شود، طبیعی است که این دسته از کالا ها را بتوان با قیمتهای متفاوت در بازار دید.

چاره چیست؟ برای دستیابی به این ادعا، باید معیار های تعریف شده ای را در نظر داشت. این معیار ها عبارتند از:

۱- تهیه کالا از مجاری و مراکز اصلی.

۲- ارائۀ گارانتی معتبر با کالا.

۳- اطمینان کامل از اصل بودن کالا.

قطعا و درصورتیکه کالایی نظیر موبایل در ایران را بررسی کنیم، مشاهده خواهیم کرد که اگر معیار های فوق را بطور کامل در نظر داشته باشیم، قیمت ما از بسیاری از مراکز فروش دیگر بالاتر خواهد بود، اما این خرید، برای مشتری خرید به صرفه تری است.