ظروف آشپزخانه فالز، یکی از بهترین برندهای ساخت ترکیه می باشد که در حال حاضر در بازار ایران وجود دارد.
قسطی کالا برای رفاه حال مشتریان مشمول خرید اقساطی، ظروف فالز را در اقساط 5 ماهه بدون سود اقساط عرضه می نماید

نمایش یک نتیجه