طرح خرید اقساطی کارمندی چیست؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و همچنین افزایش قدرت خرید هموطنان گرامی، اقدام به راه اندازی شبکه خرید اقساطی نموده است. در فاز اول این طرح کارمندان دولت در صورت عضویت در شبکه، می توانند تا سقف اعتبار تعیین شده (بر اساس استعلام حقوق دریافتی از سازمان محل خدمت وی و پارامترهای دیگر) ، انواع کالا و خدمات مورد نظر خود را از فروشگاهها و مراکز طرف قرارداد این طرح به صورت قسطی و با کارمزد پایین خریداری نمایند.

مزایای عضویت در شبکه خرید اقساطی برای خریداران کالا و خدمات

1- افزایش قدرت خرید برای خریداران عضو
2- خرید کالا و خدمات به صورت نسیه اقساطی با کارمزد پایین
3- عدم محدودیت در انتخاب کالا و خدمت
4- کسر اقساط ماهیانه خریدار با هماهنگی سازمان محل خدمت وی از حقوق ایشان و ثبت در فیش حقوقی
5- معرفی تلفن همراه خریدار به عنوان ابزار خرید در شبکه
6- صدور کارت به عنوان ابزار خرید در صورت ترجیح خریدار
7- عدم نیاز به سپرده گذاری و یا روش های دیگر تامین اعتبار جهت عضویت در شبکه
8- عدم نیاز به ارائه اسناد بهادار جهت تضمین
برای شروع #266* رااز تلفن همراه شماره گیری نمایید.

نحوه عضویت به عنوان خریدار

 کلیه کارمندان دولت می توانند با مراجعه به اپراتور طرح خرید اقساطی و یا نمایندگی های وی و عقد قرارداد مربوطه با نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح خرید اقساطی در این شبکه عضو شوند. همچنین کلیه سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی می توانند با عضویت در این شبکه پرسنل خود را برای عضویت در این طرح معرفی نمایند.

مراحل عضویت و خرید توسط خریدار در طرح خرید اقساطی به شرح ذیل است:

1- مراجعه به اپراتور و دریافت فرم قرارداد
2- تکمیل فرم قرارداد و معرفی ضامن
3- امضای قرارداد و اخذ امضای ضامن و مدیریت امور مالی/ذی حسابی سازمان
4- مراجعه به اپراتور و نهایی سازی قرارداد
5- ثبت قرارداد توسط اپراتور در سیستم
6- معرفی تلفن همراه خود به عنوان ابزار خرید و دریافت کد فعال سازی از اپراتور
7- فعال سازی تلفن همراه در شبکه خرید اقساطی و دریافت رمز
8- مراجعه به فروشگاه و انجام خرید. نحوه پرداخت اقساط توسط خریدار
اپراتور شبکه خرید اقساطی، اقساط ماهانه خریدار را به مدیریت امور مالی / ذیحسابی سازمان محل خدمت خریدار اعلام نموده و مبلغ فوق پس از کسر توسط مدیر امور مالی / ذیحسابی در وجه اپراتور پرداخت گردیده و در فیش حقوقی خریدار ثبت میگردد.همچنین اطلاعات و|ریزی و خریدار / خریداران مشمول واریز توسط مدیریت امور مالی / ذیحسابی جهت به روز آوری مانده بدهی به اطلاع اپراتور می رسد

مزایای عضویت در شبکه خرید اقساطی برای فروشندگان و ارائه دهنده گان کالا و خدمات

1- افزایش حجم فروش
2- فروش کالا یا خدمت به صورت نقدی، نسیه دفعی و یا اقساطی بر اساس انتخاب فروشنده
3- تسویه بر اساس سررسید های خرید به جای تسویه در سررسید های ماهانه
4- فروش کالا و خدمت به اپراتور به جای فروش کالا و خدمت به خریدار و انفصال خریدار از فروشنده از منظر تعهدات مالی پس از انجام خرید
5- معرفی تلفن همراه فروشنده به عنوان ابزار فروش در شبکه
6- استفاده از صندوق فروشگاهی به عنوان ابزار فروش شبکه خرید اقساطی
7- استفاده از کارت خوان به عنوان ابزار خرید اقساطی
برای شروع #266* را شماره گیری نمایید.

نحوه عضویت به عنوان فروشنده

 
کلیه شرکتها و فروشگاههای ارائه کننده کالا و خدمات با هدف افزایش فروش و ارائه خدمات ویژه به خریداران عضو در شبکه خرید اقساطی می توانند با امضاء قرارداد مربوطه، در شبکه خرید اقساطی وزارت صنعت، معدن و تجارت عضو شوند.

مراحل عضویت و فروش توسط فروشنده در طرح خرید اقساطی به شرح ذیل است:

1- مراجعه به اپراتور و دریافت فرم قرارداد یا مراجعه نماینده اپراتور به فروشگاه و تسلیم فرم قرارداد
2- تکمیل فرم قرارداد و امضای قرارداد
3- مراجعه به اپراتور و نهایی سازی قرارداد یا تماس با نماینده اپراتور جهت ارائه قرارداد امضا شده به وی به منظور نهایی سازی قرارداد
4- ثبت قرارداد توسط اپراتور در سیستم
5- معرفی ابزار فروش و دریافت کد فعال سازی از اپراتور
6- فعال سازی ابزار فروش در شبکه خرید اقساطی
7- فروش کالا یا خدمت با استفاده از ابزار فروش

نحوه عضویت به عنوان فروشنده

1- ارسال دستور (# تعداداقساط*مبلغ*کدملی*266*) توسط فروشنده و دریافت کد رهگیری
2- اعلام کد رهگیری به خریدار
3- ارسال دستور (#کدرهگیری*1*266*) توسط خریدار
4- مشاهده مشخصات خرید و ارسال رمز جهت تایید
 
اطلاعات بیشتر را در اینجا کسب نمائید.